تاریخچه

در عصر دانش و فناوری های نوین و در عرصه تلاش ملت‌ها برای دستیابی به راز و رمز سرافرازی و ماندگاری ، بی شک دانشگاهها به عنوان کانونهای اصلی تولید علم و فراگیری معرفت همگانی نقشی سرنوشت ساز دارند و توسعه آنها زمینه ساز توسعه در همه ابعاد و جنبه هاست. در ابتدای انتخاب آقای دکتر محبی به عنوان منتخب مردم شریف سنقر کلیایی در مجلس شورای اسلامی موضوع نیاز به مراکز آموزش عالی کشاورزی با توجه به محوریت امر کشاورزی در شهرستان سنقر مطرح گردید که با همفکری مسئولین شهرستان اعم از امام جمعه محترم،  فرماندار، مدیران جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش با تنظیم نامه ای ضمن تشریح شرایط و امکانات، آمادگی همکاری لازم در شهرستان را به دانشگاه رازی اعلام کردند. سپس مقدمات کار و پیگیری لازم سطح  استان و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بعمل آمد که منجر به بازدید هیأتی از دانشگاه رازی و توافق اولیه برای تأسیس دانشکده درشهرستان سنقر کلیایی گردید.        
 مدیر محترم اداره آموزش و پرورش با موافقت مدیر کل ذیربط و با همکاری صمیمانه مدیر هنرستان کشاورزی گام ارزنده ای در تأسیس دانشکده کشاورزی برداشتند. همچنین تلاشهای مجدانه و بدون چشمداشت گروهی از معتمدین و بزرگان شهر کمک های ارزنده ای در پیشبرد امور ایفا نمود.
 دانشکده کشاورزی سنقر  در مهر ماه 1392 ضمن کسب موافقت اصولی  فعالیت آموزشی خود را با رشته مکانیک بیوسیستم در مقطع کارشناسی با پذیرش 21 نفر دانشجو و با مدیریت آقای دکتر محمود خرمی وفا آغاز کرد.  درسال 1394 رشته های مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی تولیدات گیاهی – گیاهان داروئی و معطر وهمچنین در سال 1395 رشته  مهندسی ماشینهای صنایع غذایی به رشته‌های تحصیلی این دانشکده اضافه شد. اکنون و به تناسب دستیابی به امکانات، دانشکده در حال افزایش رشته-های مختلف و امکانات رفاهی و آموزشی می باشد .