بازدید شهردار محترم و رئیس شورای شهر شهرستان از دانشکده - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید شهردار محترم و رئیس شورای شهر شهرستان از دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده جناب آقای دکتر علی بنی عامریان شهردار محترم شهرستان سنقروکلیایی و حاج آقا اعظمی رئیس محترم شورای شهرستان در روز یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴ از دانشکده بازدید کردند. در این دیدار صمیمانه ،مطالبی پیرامون مسائل جاری دانشکده از طرف سرپرست دانشکده جناب آقای دکتر میرزایی قلعه مطرح شد.