الاسيت ببليشر

Return to Full Page

بازدید معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از دانشکده کشاورزی سنقر

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی سنقر،جناب حجت الاسلام قبادی معاونت محترم نهاد مقام معظم رهبری روز4شنبه مورخه96/9/8 ازفضای آموزشی،نمازخانه دانشکده و خوابگاههای دانشجویی بازدید کردند.

 

 

در این دیدار صمیمانه که با حضور دانشجویان برگزار شد،مطالبی پیرامون مسائل فرهنگی دانشکده توسط جناب آقای دکتر میرزایی (سرپرست دانشکده) و آقای دکتر قبادی مطرح شد.

همچنین دانشجویان به بیان نظرات خود پیرامون مسائل فرهنگی پرداختند.

 

 

درنهایت نماز جماعت در محل نمازخانه دانشکده برپا شد.