بازدید شهردار محترم و رئیس شورای شهر شهرستان از دانشکده

بازدید شهردار محترم و رئیس شورای شهر شهرستان از دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده جناب آقای دکتر علی بنی عامریان شهردار محترم شهرستان سنقروکلیایی و حاج آقا اعظمی رئیس محترم شورای شهرستان در...

یک‌شنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

بازدید شهردار محترم و رئیس شورای شهر شهرستان از دانشکده
بازدید شهردار محترم و رئیس شورای شهر شهرستان از دانشکده
به گزارش روابط عمومی دانشکده جناب آقای دکتر علی بنی عامریان شهردار محترم شهرستان سنقروکلیایی و حاج آقا اعظمی رئیس محترم شورای شهرستان در روز یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴ از دانشکده بازدید کردند. در این دیدار صمیمانه ،مطالبی پیرامون مسائل جاری دانشکده از طرف...
بازدید رئیس دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه از دانشکده
بازدید رئیس دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه از دانشکده
به گزارش روابط عمومی دانشکده رئیس دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه جناب آقای دکتر خزایی و آقای دکتر پاکنژاد در روز دوشنبه مورخه 96/10/18 از دانشکده و خوابگاه های دانشکده بازدید کردند. در این بازدید گزارشی از وضعیت عمرانی ساختمان دانشکده و نیز...
آرشیو خبرها