بازدید شهردار محترم و رئیس شورای شهر شهرستان از دانشکده

بازدید شهردار محترم و رئیس شورای شهر شهرستان از دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده جناب آقای دکتر علی بنی عامریان شهردار محترم شهرستان سنقروکلیایی و حاج آقا اعظمی رئیس محترم شورای شهرستان در...

یک‌شنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

بازدید نوروزی سرپرست دانشکده با مسئولین شهرستان
بازدید نوروزی سرپرست دانشکده با مسئولین شهرستان
به گزارش روابط عمومی دانشکده ، جناب آقای دکتر میرزایی قلعه (سرپرست دانشکده)، در روز شنبه مورخ ٩٧/١/١٨ در دفتر امام جمعه محترم شهرستان ، اداره جهاد کشاورزی شهرستان ، شهرداری ، اداره ورزش و جوانان و منابع طبیعی شهرستان حضور یافته و با مسئولین محترم و...
آرشیو خبرها