حضور نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان سنقردر دانشکده کشاورزی سنقر - display-page



حضور نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان سنقر حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در دانشکده کشاورزی سنقر

حضور نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان سنقر حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در دانشکده کشاورزی سنقر