آرشیو اخبار

برگزاری مسابقه عکس برتر توسط انجمن علمی دانشکده کشاورزی سنقر
برگزاری مسابقه عکس برتر توسط انجمن علمی دانشکده کشاورزی سنقر
برگزاری مسابقه عکس برتر توسط انجمن علمی دانشکده کشاورزی سنقرهمراه با اهدا جایزه به نفر اول
برگزاری کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی
برگزاری کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی
برگزاری کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی توسط خانم دکتر عامریان در دانشکده کشاورزی سنقر
حضور نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان سنقردر دانشکده کشاورزی سنقر
حضور نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان سنقردر دانشکده کشاورزی سنقر
حضور نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان سنقر حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در دانشکده کشاورزی سنقر
Showing 21 - 23 of 23 results.
Items per Page 10
of 3