نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدرس در فوتر

سنقر- میدان 15 خرداد – خیابان میرزای شیرزای – چهار راه سپاهان – دانشکده کشاورزی سنقر دورنگار و تلفن : 48432466- 083

48432466- 083

پست الکترونیک : sonqor@ Razi.ac. ir