اطلاعیه

اطلاعیهبه اطلاع دانشجویان گرامی میرساند که کلیه فایل های درسی اساتید که به صورت مجازی تدریس گردیده است، در منوی گروه های آموزشی قسمت کلاس های مجازی بارگذاری شده ودر اختیار شما قرار گرفته است.