طبق روابط عمومی دانشکده، نمایشگاه دانشجویان عکس توسط سازمان سپاه هلال احمر و در دانشکده هلال احمر در زلزله سرپل ذهاب برگزار شد. قابل توجه است که حضرت حجت الاسلام و جناب محمد صفدری از این نمایشگاه بازدید کردند و دکتر میرزائی قلا (رئیس دانشکده) و سایر اعضای هیات علمی دانشکده نیز در این مراسم حضور داشتند.            

طبق روابط عمومی دانشکده، نمایشگاه دانشجویان عکس توسط سازمان سپاه هلال احمر و در دانشکده هلال احمر در زلزله سرپل ذهاب برگزار شد. قابل توجه است که حضرت حجت الاسلام و جناب محمد صفدری از این نمایشگاه بازدید کردند و دکتر میرزائی قلا (رئیس دانشکده) و سایر اعضای هیات علمی دانشکده نیز در این مراسم حضور داشتند.