افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده در مسابقات ورزشی استانی دانشجویان

افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده در مسابقات ورزشی استانی دانشجویانبه گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجویان زیر در مسابقات ورزشی استانی دانشجویان افتخار آفریدند:

1-آقای مهدی فعلی مدال طلا در رشته های کشتی و تک پرس

2-آقای رضا فعلی مدال طلا در رشته های کشتی و تک پرس

3-آقای علیرضا بدرخانی مدال نقره در رشته کشتی

روابط عمومی دانشکده این موفقیت را به این عزیزان و جامعه دانشجویی  دانشکده تبریک عرض می نماید.