افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده در مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه

افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده در مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجویان پسر دانشکده در مسابقات کشتی در سطح دانشگاه خوش‌درخشیدند.در این مسابقات که آقای دکتر میرزایی قلعه (ریاست دانشکده) نیز حضور داشتند، دانشجویان زیر حائز رتبه شدند. روابط عمومی دانشکده این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض مینماید.

کشتی فرنگی: مهدی فعلی و رضا فعلی مقام اول

کشتی آزاد:‌علیرضا بدرخانی و مهران هاشمی مقام اول، امین خلیل آبادی،محمد فروزان، صالح آذری و حامد زینلی مقام دوم.