آماده سازی فضای دانشکده در آستانه فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حسینی

آماده سازی فضای دانشکده در آستانه فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حسینی