به گزارش روابط عمومی دانشکده،تعداد 155 بسته آموزشی برای کودکان مردم زلزله زده سرپل ذهاب توسط دانشجویان کانون هلال احمر دانشکده جمع اوری و در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب تقسیم شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده،تعداد 155 بسته آموزشی برای کودکان مردم زلزله زده سرپل ذهاب توسط دانشجویان کانون هلال احمر دانشکده جمع اوری و در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب تقسیم شد.