اولین هم اندیشی «رونق تولید» کشور با موضوع کشاورزی در دانشکده کشاورزی سنقر برگزار شد

اولین هم اندیشی «رونق تولید» کشور با موضوع کشاورزی در دانشکده کشاورزی سنقر برگزار شدبه گزارش روابط عمومی دانشکده، نخستین جلسه هم اندیشی سال رونق تولید کشور با محوریت کشاورزی در شهرستان سنقر در روز 4 شنبه مورخه 98/1/21 در دانشکده کشاورزی سنقر برگزار شد. این مراسم با حضور دکتر میرزایی قلعه ریاست دانشکده، مهندس معصومی زاده فرماندار شهرستان،  فرمانده سپاه ناحیه شهرستان، کلیه مسئولین ادارات مرتبط با کشاورزی، اعضاء هیات علمی، نمایندگان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، کشاورزان نمونه و دانشجویان برگزار شد و افراد به بیان دیدگاه‌ها، چاش ها و راه کارهای پیش رو برای رونق تولید در بخش کشاورزی شهرستان را مطرح نمودند.