نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانشجویان دختر دانشکده از شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون و کارخانه قند بیستون

بازدید دانشجویان دختر دانشکده از شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون و کارخانه قند بیستون


به گزارش روابط عمومی دانشکده،دانشجویان دختر دانشکده در روز 5 شنبه مورخه 96/9/23 از شرکت شیر و لبنیات بیستون وکارخانه قند بیستون بازدید کردند.

در این بازدید که آقای دکتربشیری هیات علمی دانشگاه حضور داشتند،دانشجویان از نزدیک با فرایند تولید انواع فراورده های لبنی و قند آشنا شدند.