بازدید رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از سنقر

بازدید رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از سنقر 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جناب اقای دکتر ناصر شمس رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور روز 5 شنبه مورخ 96/8/18 از سنقر بازدید کردند. به گفته جناب اقای دکتر میرزایی قلعه سرپرست دانشکده کشاورزی سنقر در این بازدید که به همراهی جناب اقای دکتر کیهانی رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه انجام گرفت، مطالبی پیرامون ساختمان نیمه کاره این شهرستان و امکان ایجاد زمینه همکاری جهت تکمیل پروژه مطرح و تبادل نظر شد.