بازدید سرزده سرپرست دانشکده از خوابگاه های دانشجویی

بازدید سرزده سرپرست دانشکده از خوابگاه های دانشجوییبه گفته روابط عمومی دانشکده جناب اقای دکتر میرزایی قلعه در روز یکشنبه مورخه 1396/7/16  به طور سرزده از خوابگاه های دانشجویی دانشکده کشاورزی سنقر بازدید کرد و در فضای صمیمی با دانشجویان خوابگاهی به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل و مشکلات رفاهی دانشجویان پرداخت.