شرکت امدادگران و نجاتگران کانون هلال احمر دانشکده کشاورزی در مراسم تجدید میثاق و گلباران مزار شهدا سنقر و کلیایی به مناسبت آغاز هفته وحدت و آغاز هفته بسیج      

شرکت امدادگران و نجاتگران کانون هلال احمر دانشکده کشاورزی در مراسم تجدید میثاق و گلباران مزار شهدا سنقر و کلیایی به مناسبت آغاز هفته وحدت و آغاز هفته بسیج