برپایی اولین نمایشگاه گل و گیاه شهرستان سنقر و کلیایی در دانشکده

برپایی اولین نمایشگاه گل و گیاه شهرستان سنقر و کلیایی در دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده اولین نمایشگاه گل و گیاه شهرستان سنقر و کلیایی در دانشکده به همت تشکل انجمن علمی برگزار شد. این نمایشگاه در روزهای چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه 1398 تا جمعه ششم اردیبهشت ماه، در محل دانشکده برپا میباشد. گفتنی است که افتتاحیه نمایشگاه با حضور حضرت حجة الاسلام صفدری امام جمعه محترم شهرستان و سایر مسئولین شهرستان و با استقبال گسترده مردم شهرستان برگذار شد. گفتنی است که زمینه تولید گل و گیاهان زینتی یکی از زمینه های رونق تولید در بخش کشاورزی است.