برپایی ایستگاه سلامت توسط اعضا کانون دانشجویی هلال احمر دانشکده

برپایی ایستگاه سلامت توسط اعضا کانون دانشجویی هلال احمر دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، در این ایستگاه سلامت خدماتی از قبیل اندازه گیری فشار خون و قند خون، مشاوره درمانی و آموزشی و بروشورهای آموزشی در بین دانشجویان توسط اعضای کانون دانشجویی هلال احمر ارائه شد، برگزاری مسابقه دارت برای دانشجویان شرکت کننده همراه اهدای جوایز انجام گرفت.