برپایی نماز جماعت در دانشکده کشاورزی سنقر

برپایی نماز جماعت در دانشکده کشاورزی سنقر



 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و با حمایت های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  و امام جمعه محترم سنقر در  دانشکده کشاورزی و نیز خوابگاه دانشجویان نماز جماعت ظهر و عصر و نیز مغرب و عشا برگزار میشود