برگزاری جلسه نمایندگان تشکل های دانشجویی با رئیس دانشکده

برگزاری جلسه نمایندگان تشکل های دانشجویی با رئیس دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، نمایندگان تشکل های دانشجویی شامل انجمن های علمی، نشریه دانشکده، شورای صنفی، کانون کارآفرینان و کانون هلال احمر دانشکده در روز دوشنبه مورخه 96/12/14  در یک جمع صمیمی با رئیس دانشکده جناب آقای دکتر میرزایی قلعه دیدار و به بیان نظرات، دیدگاه ها و نیز طرح مسائل دانشجویی پرداختند.