برگزاری مراسم عزاداری حضرت رقیه(س) در تاریخ ١٣٩٦/٠٨/٠٢ در خوابگاه شهید چمران دانشکده کشاورزی سنقر  

برگزاری مراسم عزاداری حضرت رقیه(س) در تاریخ ١٣٩٦/٠٨/٠٢ در خوابگاه شهید چمران دانشکده کشاورزی سنقر