برگزاری مراسم عزاداری حضرت رقیه(س)

برگزاری مراسم عزاداری حضرت رقیه(س)برگزاری مراسم عزاداری حضرت رقیه(س) در تاریخ ١٣٩٦/٠٨/٠٢ در خوابگاه شهید چمران دانشکده کشاورزی سنقر