برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود

برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورودبه گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی سنقر مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود در روز 2 شنبه مورخه 96/8/1 حضور مسئولین دانشکده برگزار شد. در این مراسم مطالبی پیرامون قوانین اموزشی و رفاهی توسط رییس دانشکده جناب اقای دکتر اسماعیل میرزایی قلعه مطرح شد. نهایتا جلسه به صورت پرسش و پاسخ پیرامون امور دانشجویی ختم شد.