برگزاری کارگاه نحوه درآمدزایی با پرورش ماهیان زینتی

برگزاری کارگاه نحوه درآمدزایی با پرورش ماهیان زینتیبه گزارش روابط عمومی دانشکده کارگاه نحوه درآمدزایی با پرورش ماهیان زینتی به همت کانون کارآفرینان دانشکده امروز دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ در دانشکده برگزار شد. در این کارگاه که ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر میرزایی قلعه، آقای مهندس کاووسی ریاست اداره شیلات شهرستان، اعضا محترم هیأت علمی،کارکنان و دانشجویان حضور داشتند مطالب ارزشمندی پیرامون نحوه درآمدزایی با سرمایه گذاری حداقلی در زمینه پرورش ماهیان زینتی توسط کارآفرینان این صنعت مطرح شد. گفتنی است که این زمینه یکی از راه کارهای اقتصاد مقاومتی است.