برگزاری کارگاه کشت هیدرو پونیک

برگزاری کارگاه کشت هیدرو پونیک


 بر اساس گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه اموزشی کشت هیپوربونیک با همت کانون کارآفرینان دانشکده و با تدریس خانم دکتر معصومه عامریان در روز چهارشنبه مورخه 97/02/05 در محل دانشکده برگزار شد.