برگزاری کلاس آموزشی کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی

برگزاری کلاس آموزشی کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعیکلاس آموزشی در روز چهارشنبه مورخ 06/02/96 رأس ساعت 8:30 صبح در نمازخانه دانشکده کشاورزی شهرستان سنقر در خصوص کار آفرینی در زمینه پرورش و تولید قارچ دکمه ای برگزار شد. در ابتدای جلسه مدیر کانون خواهر بسیجی مهندس عامریان ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به برادران بسیجی حاضر در جلسه، خواهر بسیجی سمیه امجدیان را به عنوان کارآفرین برتر در زمینه تولیدوپرورش قارچ به اعضا معرفی نمودند. محوریت سخنان خانم امجدیان توجه به خود اشتغالی و تاکید بر این موضوع بود که لزوم استخدام دولتی در پایان دوران دانشجویی وجود ندارد و هر یک از دانشجویان بخش کشاورزی به عنوان یک شهروند وظیفه تولید نهاده های کشاورزی را دارند. و در پایان به سوالات اعضای بسیجی حاضر در جلسه پاسخ داده شد.