برگزاری کلاس تراریوم در دانشکده کشاورزی سنقر

برگزاری کلاس تراریوم در دانشکده کشاورزی سنقر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخه ۹۶/۸/۳ کارگاه اموزشی تراریوم در محل دانشکده کشاورزی سنقر توسط انجمن علمی دانشکده کشاورزی سنقر و با تدریس سرکار خانم دکتر معصومه عامریان برگزار شد.