به گزارش روابط عمومی دانشکده، کلاس های آموزشی کمک های اولیه جمعیت هلال احمر در روز دوشنبه مورخه 97/2/24  در دانشکده برگزار شد.      

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کلاس های آموزشی کمک های اولیه جمعیت هلال احمر در روز دوشنبه مورخه 97/2/24  در دانشکده برگزار شد.