برگزاری کلاس های اموزشی هلال احمر در دانشکده

برگزاری کلاس های اموزشی هلال احمر در دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، کلاس های آموزشی کمک های اولیه جمعیت هلال احمر در روز دوشنبه مورخه 97/2/24  در دانشکده برگزار شد.