به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه؛ دیدار ریاست و کارکنان دانشکده با رئیس دادگستری شهرستان سنقروکلیایی

به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه؛ دیدار ریاست و کارکنان دانشکده با رئیس دادگستری شهرستان سنقروکلیایی