بیانیه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی در واکنش به تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط آمریکا

بیانیه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی در واکنش به تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط آمریکا«فَالَّـذینَ کَفَـروا هُـمُ المَکیـدون» (سوره طور/۴۲)

بدینوسیله جامعه شریف و آگاه این دانشگاه، اقدام غیر حقوقی، غیراخلاقی و جاهلانه مستکبر جهانی آمریکا را در باره قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی به شدت محکوم می نماید و این اقدام آمریکا را از یک سو نشانه عمق کینه و دشمنی با ملت و انقلاب اسلامی و از سویی دیگر، نشانه درماندگی و استیصال آنها در برابر اقتدار فرزندان ایران اسلامی و نهادهای برآمده از از متن انقلاب و اجتماع می داند.