نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس کانون کارافرینان

تاسیس کانون کارافرینان


به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند به موجب بند یک صورت جلسه شماره7 شورای فرهنگی دانشگاه مورخ 96/7/16 با تاسیس کانون کارآفرینان در

دانشکده کشاورزی سنقر موافقت به عمل آمد.