نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس کانون کارافرینان

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند به موجب بند یک صورت جلسه شماره7 شورای فرهنگی دانشگاه مورخ 96/7/16 با تاسیس کانون کارآفرینان در

دانشکده کشاورزی سنقر موافقت به عمل آمد.