ثبت دو عنوان اختراع توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی سنقر دانشگاه رازی

ثبت دو عنوان اختراع توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی سنقر دانشگاه رازیثبت دو عنوان اختراع توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی سنقردانشگاه رازی
"تانکر آبیاری و سمپاشی با سیستم پردازش تصویر" و "دستگاه بسته‌بندی سیب زمینی با استفاده از بازوهای کیسه‌گیر" توسط دو دانشجوی دانشکده کشاورزی سنقر دانشگاه رازی اختراع و به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دو دانشجوی دانشکده کشاورزی سنقر دانشگاه رازی موفق به ثبت دو عنوان اختراع شدند.
لقمان علی‌محمدیان و سجاد محمدخانی دو دانشجوی کارشناسی مکانیزاسیون دانشکده کشاورزی سنقر موفق به ثبت اختراع "دستگاه بسته‌بندی سیب زمینی با استفاده از بازوهای کیسه‌گیر" با کسب طبقه‌بندی بین المللی: B65B39/00 در تاریخ 1397.6.7 شدند.
لقمان علی‌محمدیان همچنین موفق به ثبت اختراع دیگری با عنوان "تانکرآبیاری و سمپاشی با سیستم پردازش تصویر" با کسب طبقه‌بندی بین‌المللی: A01G25/00 در تاریخ 1397.7.11 شد.
روابط عمومی دانشگاه رازی کسب این موفقیت ارزنده را به جامعه دانشگاهی تبریک می‌گوید