جلسه قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان کرمانشاه با دکتر میرزایی قلعه سرپرست دانشکده کشاورزی سنقر

جلسه قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان کرمانشاه با دکتر میرزایی قلعه سرپرست دانشکده کشاورزی سنقرجلسه قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان کرمانشاه با دکتر میرزایی قلعه سرپرست دانشکده کشاورزی سنقر، در قالب تفاهم نامه همکاری با اندیشکده، برای هم افزایی بیشتر کارها در دفتر جانشین قرارگاه استان برگزار شد.
در این جلسه مقرر گردید:
مجموعه خدمات صورت گرفته در زمینه‌های مختلف توسط دانشکده کشاورزی شهرستان «سنقر» به قرارگاه ارسال گردد
آمار و اطلاعات به صورت پایلوت مختص دهستان «کیونانات» شهرستان «سنقر» از طرف قرارگاه پیشرفت و آبادانی به دانشکده کشاورزی شهرستان سنقر تحویل گردد.
در جلسات مربوط به امورات کشاورزی و اشتغال که در سطح شهرستان برگزار می‌شود از قرارگاه پیشرفت و آبادانی دعوت به عمل آید.