جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید

جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدیدبه گزارش روابط عمومی دانشکده، بیست ونهم مهر ماه 1398جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید با حضور مسئولین دانشکده برگزار گردید. در ابتدای مراسم معارفه دانشجویان دکتر میرزایی قلعه (رئیس دانشکده) ضمن خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود، بر لزوم تطبیق دانشجویان با محیط دانشگاه، فاصله گرفتن از محیط دانش‌آموزی، افزایش ظرفیت و داشتن اهداف بزرگ تاکید کردند سپس به تشریح وظایف حوزه های مختلف این دانشکده پرداختند واز تشکلهای دانشجویی و هدف شکل گیری تشکلهای دانشجویی در دانشکده توضیح دادند و در خاتمه نیز تشکلهای مختلف دانشجویی دانشگاه را معرفی نمودند. همچنین در این مراسم خانم دکتر عقیلی عضو هیئت علمی دانشکده، جناب آقای مهندس ایمانی مسئول آموزش دانشکده، آقای باباخانی امور فرهنگی، آقای امیریان امور تغذیه، آقای سخایی حراست دانشکده نیز حضور داشتند. در این مراسم به دانشجویان جدیدالورود هر گروه حافظه همراه (فلش مموری) اهدا گردید.