حضور فرماندار محترم سنقر در کلاس درس دانشکده کشاورزی سنقر

حضور فرماندار محترم سنقر در کلاس درس دانشکده کشاورزی سنقر 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آقای محمدی فرماندار محترم شهرستان سنقر و کلیایی روز یکشنبه 96/9/21 در کلاس درس بازاریابی و اقتصاد کشاورزی این دانشکده حضور پیدا کردند. به گفته دکتر میرزایی قلعه رییس دانشکده در این کلاس که با حضور استاد درس برگزار شد مطالب بسیار مفیدی در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی شهرستان سنقر بین فرماندار و دلنشجویان به بحث گذاشته شد و راهکارهایی در این زمینه توسط دانشجویان پیشنهاد داده شد.