حضور نجاتگران دانشکده کشاورزی سنقر در دوره آموزشی آمادگی در برابر مخاطرات - display-pageویژه نجاتگران  معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه واحد آموزش جمعیت هلال احمر شهرستان سنقر تاریخ:۹۷/۱۰/۲۶          
ویژه نجاتگران 
معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه
واحد آموزش جمعیت هلال احمر شهرستان سنقر
تاریخ:۹۷/۱۰/۲۶