حضور نجاتگران دانشکده کشاورزی سنقر در دوره آموزشی آمادگی در برابر مخاطرات

حضور نجاتگران دانشکده کشاورزی سنقر در دوره آموزشی آمادگی در برابر مخاطراتویژه نجاتگران 
معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه
واحد آموزش جمعیت هلال احمر شهرستان سنقر
تاریخ:۹۷/۱۰/۲۶