پیام تبریک ریاست دانشکده به مناسبت فرارسیدن سال نو

پیام تبریک ریاست دانشکده به مناسبت فرارسیدن سال نو

باسمه تعالی یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال ...

دوشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

پیام تبریک ریاست دانشکده به مناسبت فرارسیدن سال نو
پیام تبریک ریاست دانشکده به مناسبت فرارسیدن سال نو
باسمه تعالی یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال بهار فصل رویش است و شادابی، فصل ایمان و شکوه جلوه خداوند است، آری بار دیگر نشانه...
آرشیو خبرها