دیدار دانشجویان تشکل انجمن علمی با ریاست دانشکده

دیدار دانشجویان تشکل انجمن علمی با ریاست دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، اعضاء جدید تشکل انجمن علمی به همراه استاد مشاور این تشکل سرکار خانم دکتر عقیلی با ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر میرزایی قلعه دیدار نمودند. در این دیدار صمیمانه آقای دکتر میرزایی قلعه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه انتخاب دانشجویان را به عنوان عضو تشکل انجمن علمی تبریک گفتند. همچنین ایشان مطالبی پیرامون وظایف و اهداف این تشکل بیان داشتند.