دیدار روسای ادارات آب و فاضلاب روستایی (آبفار) و اداره منابع آب شهرستان سنقروکلیایی با دکتر میرزایی قلعه رییس دانشکده

دیدار روسای ادارات آب و فاضلاب روستایی (آبفار) و اداره منابع آب شهرستان سنقروکلیایی با دکتر میرزایی قلعه رییس دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، در ۱۸ آبان ۱۳۹۸  روسای ادارات آب و فاضلاب روستایی (آبفار) و اداره منابع آب شهرستان سنقروکلیایی با دکتر اسماعیل میرزایی قلعه، رییس دانشکده دیدار و گفت و گو کردند. در این دیدار دکتر میرزایی قلعه ضمن بیان اهداف پژوهشی دانشکده در زمینه ی آب و منابع آب بر ارتباط هرچه بیشتر جامعه و صنعت تاکید کردند. در ادامه جناب آقای مهندس بشیری رییس اداره منابع آب شهرستان و جناب آقای مهندس سالاری رییس آبفار شهرستان به بیان دیدگاه ها ، طرح ها و پیشنهادات خود در زمینه ارتباط با دانشگاه تاکید نمودند.