به گزارش روابط عمومی دانشکده ریاست دانشکده  جناب آقای دکتر میرزایی قلعه به همراه پرسنل دانشکده در محل دفتر سپاه ناحیه سنقر حضور یافتند و با جناب سرهنگ سالاری فرماندهی سپاه ناحیه سنقر دیدار کردند. در این دیدار صمیمانه که به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس و نیز آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد، مطالبی پیرامون زمینه های همکاری بحث و تبادل نظر شد.  

به گزارش روابط عمومی دانشکده ریاست دانشکده  جناب آقای دکتر میرزایی قلعه به همراه پرسنل دانشکده در محل دفتر سپاه ناحیه سنقر حضور یافتند و با جناب سرهنگ سالاری فرماندهی سپاه ناحیه سنقر دیدار کردند. در این دیدار صمیمانه که به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس و نیز آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد، مطالبی پیرامون زمینه های همکاری بحث و تبادل نظر شد.