راهنمای دانشجویان نو ورود 99 به کلاس درس در سامانه LMS

راهنمای دانشجویان نو ورود 99 به کلاس درس در سامانه LMSبرای دریافت راهنمای تصویری ورود دانشجویان جدیدالورود به کلاس مجازی آنلاین در سامانه LMS کلیک کنید.