شرکت دانشجویان دانشکده کشاورزی سنقر در راهپیمایی 13 آبان

شرکت دانشجویان دانشکده کشاورزی سنقر در راهپیمایی 13 آبان 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مسئولین،اساتید،دانشجویان و کارکنان دانشکده کشاورزی سنقر همراه مردم غیور و با بصیرت شهرستان سنقر و کلیایی در راهپیمایی 13 ابان شرکت کردند.