فایل‌های راهنمای استفاده از سامانهLMSجهت استفاده دانشجویان در کلاس های مجازی

فایل‌های راهنمای استفاده از سامانهLMSجهت استفاده دانشجویان در کلاس های مجازیبرای دریافت فایل کیک نمایید

/documents/231923/8517959/VID-20200405-WA0015.mp41

/documents/231923/8517959/VID-20200405-WA0014.mp42

/documents/231923/8517959/VID-20200405-WA0013.mp43