پاسخ به برخی سوالات متداول دانشجویان در خصوص سامانه مجازی LMS

پاسخ به برخی سوالات متداول دانشجویان در خصوص سامانه مجازی LMSبرای دریافت فایل کلیک نمایید

/documents/231923/8517959/4_5783118282324183509.pdf