پیام تبریک به مناسبت آغـاز سـال تحصیلی جدید

پیام تبریک به مناسبت آغـاز سـال تحصیلی جدیدسپاس ایزد منان را، که به بشر قدرت تفکر و اندیشه عنایت فرمود و زمینه پیشرفت و تعالی او را فراهم ساخت.
آغـاز سـال تحصیلی جدید را به اساتید گرانقدر، کارکنان خـدوم، دانشجویان سرافراز و به خصوص دانشجویان جدیدالورود تبریک می گوییم. در این سال برای دانشگاهیان از درگاه خداوند متعال، دستیابی به مدارج عالی علمی، دینی و اخلاقی، همراه با موفقیت، بهروزی و سعادت را خواهانیم.
ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و ماه شروع مجدد جنبشی عظیم در مسیر کسب علم و فرصتی ارزشمند برای تقویت پشتوانه های دانایی جامعه است که امیدواریم پربارتر از هر سال برای همه جویندگان علم باشد. بدون تردید نقش اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه به عنوان سرمایه های اصیل و گرانبهای اجتماعی در ارتقای اخلاقیات و نیز در اقتصاد مبتنی بر دانایی بسیار تعیین کننده است و سرمایه ای بی بدیل در توسعه پایدار و همه جانبه به شمار می آیند. امید آنکه در آغاز فصل کسب علم، دانشگاهیان در فضایی آکنده از امید، اعتماد و عقلانیت دست به دست هم داده و با همدلی و هم زبانی و همکاری هرچه بیشتر در توسعه استان و همچنین تحقق برنامه های توسعه علمی کشور نقش آفرین باشند.