چاپ مقاله jcr

چاپ مقاله jcrبه گزارش روابط عمومی دانشکده مقاله JCR با عنوان

Optimization of energy, economic, and enviromental indices in sunflower cultivation :a copmporative analysis

  در مجله 

Enviromental progress $sustainable energy 

با ضریب تاثیر 1.989 توسط سر کار خانم دکتر ناهید عقیلی ناطق و دانشجویان کارشناسی اقایان غلامشاهی و نصرتی به چاپ رسیده است.

روابط عمومی دانشکده این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض می نماید.