حضور امدادگران و نجاتگران کانون هلال احمر دانشکده کشاورزی سنقر در مراسم 5تیر روز مبارزه با اعتیاد و تشکیل زنجیره انسانی در سطح شهر  

حضور امدادگران و نجاتگران کانون هلال احمر دانشکده کشاورزی سنقر در مراسم 5تیر روز مبارزه با اعتیاد و تشکیل زنجیره انسانی در سطح شهر