کانون هلال احمر جوانان دانشکده کشاورزی سنقر

کانون هلال احمر جوانان دانشکده کشاورزی سنقرحضور امدادگران و نجاتگران کانون هلال احمر دانشکده کشاورزی سنقر در مراسم 5تیر روز مبارزه با اعتیاد و تشکیل زنجیره انسانی در سطح شهر