گزارش تصویری ادای احترام مسئولین و دانشجویان دانشکده به شهدای گمنام و تجدید میثاق با شهدای گرانقدر دفاع مقدس

گزارش تصویری ادای احترام مسئولین و دانشجویان دانشکده به شهدای گمنام و تجدید میثاق با شهدای گرانقدر دفاع مقدس