گزارش تصویری ادای احترام مسئولین و دانشجویان دانشکده به شهدای گمنام و تجدید میثاق با شهدای گرانقدر دفاع مقدس - display-page